Gedragscode medewerkers:

Medewerkers:

 1. zijn integer en houden zich aan het privacyreglement van Depse. Zij hebben een geheimhoudingsplicht over uw gegevens en situatie.
 2. dragen gepaste kleding als zij een cliënt bezoeken
 3. geven ruimte aan de cliënt om zijn of haar wensen en behoeften te bespreken.
 4. roken niet in de omgeving van cliënt (in- en rondom woning cliënt)
 5. gebruiken geen alcohol of drugs onder werktijd
 6. respecteren de huisregels van cliënt (bijv. toilet bezoek altijd vragen aan cliënt).
 7. komen zonder toestemming niet in uw woning en gaan uw woning niet binnen als u er niet bent.
 8. spreken cliënten aan met ‘u’ tenzij de cliënt dit anders wenst.
 9. behandelen cliënten respectvol.
 10. maken voor privézaken geen langdurig gebruik van telefoon en internet onder werktijd
 11. zijn op tijd bij cliënt. Indien door overmacht medewerker niet op de afgesproken tijd bij cliënt kan zijn wordt dit telefonisch aan cliënt en kantoor gemeld.
 12. nemen geen giften aan van cliënten.
 13. werken niet mee aan strafbare handelingen
 14. melden afwezigheid

 

Indien de gedragsregels niet worden nageleefd volgt een gesprek met de leidinggevende en betreffende medewerker. Gedrag van medewerkers dat volgens u niet voldoet aan bovenstaande regels kunt u melden bij ons kantoor.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.