Klachten

Klachten

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij de zorg of de begeleiding die u van ons ontvangt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.
Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, uw huishoudelijke hulp of uw begeleiding dan kunt u ons dat laten weten. Om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen bespreekt u uw klacht eerst met onze medewerker.

Komt u er samen niet uit, of wilt u dat uw klacht ook bij leidinggevende bekend is dan geeft uw klacht door, bel dan met kantoor en vraag naar de zorg coördinator. Wij nemen de tijd om uw klacht goed met u te bespreken. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd.

U kunt uw klacht ook e-mailen of een klachtenformulier indienen. Ons klachtenformulier kunt u hier downloaden. Binnen twee weken wordt met u contact opgenomen om de klacht te bespreken.

 

Komt u er met Depse niet uit, of heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris van Quasir. Zij zijn onpartijdig, onafhankelijk en helpen je graag verder. De externe klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Telefoonnummer: 0561 618711

Website: http://quasir.nl/

Email: bemiddeling@quasir.nl

 

Als de klachtenbemiddeling met Quasir niet tot bemiddeling van uw klacht heeft geleid (u bent niet tevreden) dan kunt u de Geschillencommissie inschakelen. Via onderstaande link kunt u in contact komen met Stichting Zorggeschil. Het inschakelen van zorggeschil brengt kosten met zich mee. Informeert u vooraf bij Depse.

 

Contactgegevens geschillencommissie
Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA Utrecht
0561 618711 (Quasir)
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

 

Indien u een klacht heeft over een Wmo-dienst zoals huishoudelijke ondersteuning kunt u geen gebruikt maken van Quasir of de geschillencommissie. In dat geval legt u uw klacht voor aan de Sociale Dienst Drechtsteden, nadat u deze eerst met medewerkers binnen Depse hebt besproken (zie eerste alinea)

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.