Kosten

Voor de verschillende diensten gelden verschillende regels. Het hangt van uw situatie af onder welke wet u een dienst kunt inhuren. De wet bepaald welke kosten u moet maken.

Er zijn drie soorten wetten:
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Wet Langdurige zorg (Wlz)

Wilt u meer informatie over hoe deze wetten werken dan kunt u onderstaande link aanklikken en zoeken op bovenstaande drie wetten.
www.zorgwijzer.nl