Kosten

Voor de verschillende diensten gelden verschillende regels. Het hangt van uw situatie af onder welke wet u een dienst kunt inhuren. De wet bepaald welke kosten u moet maken.

Er zijn drie soorten wetten:
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Wet Langdurige zorg (Wlz)

Wilt u meer informatie over hoe deze wetten werken dan kunt u onderstaande link aanklikken en zoeken op bovenstaande drie wetten.
www.zorgwijzer.nl

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.