Kwaliteit

Bij Depse zorg en hulpverlening staat de relatie met u, zorgvrager centraal. We bieden u persoonlijke zorg- en dienstverlening, maar ook herkenbaarheid, transparantie en een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht.

We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren , onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Depse betekent: tevreden klanten!

Professionele diensten die door Depse Zorg en Hulpverlening geleverd voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Al onze vakkundige medewerkers werken volgens een gedragscode, wat deel uitmaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, privacy en met elkaar in gesprek blijven nemen daar een centrale plaats in.

HKZ (ISO 9001 Keurmerk)

Depse Zorg en hulpverlening is sinds november 2016 gecertificeerd voor het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie- instelling.

Het HKZ Keurmerk heef betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de client is daarbij altijd het vertrekpunt.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.