Melden van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Onze medewerkers zijn verplicht om bij een (vermoeden) van huiselijk geweld of kindermishandeling dit te melden volgens de V&VN meldcode, die geldt in de thuiszorg.

 

www.venvn.nl