DSW en VGZ

Depse heeft met twee zorgverzekeraars VGZ en DSW een contract afgesloten. Dit betekent als u bij VGZ of DSW verzekerd bent, Depse declareert bij de verzekeraar. De zorgverzekeraar heeft met Depse afgesproken wat aan u vergoed wordt. U hoeft zelf geen administratie bij te houden over uw facturen.

Andere zorgverzekeraars (ongecontracteerde zorg)
Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, kunt u ook hulp bij Depse aanvragen. Het is wel zo dat u vaak een deel van de rekening zelf moet betalen. Daarnaast moet u zelf uw administratie doen over de facturen (vanuit Depse) en een declaratie in te dienen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Controleer uw verzekeringsvoorwaarden en vraag welke vergoedingen uw verzekeraar u geeft, voor ‘’ongecontracteerde zorg’’, bijvoorbeeld voor “wijkverpleging”.

Depse vraagt vooraf toestemming aan de verzekeraar om zorg te mogen leveren. Alleen met toestemming kan de dienstverlening starten. Het kan dan wat langer duren voordat wij uw zorg kunnen starten.