PGB en Zorg in Natura

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een bedrag dat u krijgt u van het zorgkantoor om zelf uw zorg- of hulpverleners of begeleiders te betalen. Met een PGB kiest u zelf bij wie u zorg of begeleiding koopt.

Het zorgkantoor voor Dordrecht en omstreken is: Zorgkantoor VGZ Waardenland. Voor andere gemeenten kunt u zoeken op de onderstaande site:
www.zn.nl

Als u langdurig intensieve zorg of begeleiding/toezicht nodig, heeft u eerst een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) www.ciz.nl .

Ook bij de sociale dienst, bijvoorbeeld van Dordrecht en omstreken, kunt u informatie krijgen hoe u een PGB kunt krijgen.
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Zorg in natura
Als uw gemeente (bijvoorbeeld Sociale Dienst Drechtstede, afgekort SDD) of uw zorgverzekeraar de zorg of begeleiding voor u koopt, dan ontvangt u zorg of begeleiding van Depse. U hoeft dan geen administratie bij te houden van facturen, en hoeft zelf geen declaraties bij uw verzekeraar te doen. De gemeente of uw verzekeraar heeft dan een contract met Depse. Depse heeft een contract met gemeente Drechtstede (SDD) en met zorgverzekeraars VGZ en DSW.

Het kan ook zijn dat u een mix heeft van PGB en Zorg in natura, omdat u gebruik maakt van verschillende diensten.