Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Vanuit uw gemeente kunt u hulp krijgen zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en leven. Bij zelfstandig wonen hoort een goede verzorging van uw huis en/of van uzelf. Depse biedt huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging. Huishoudelijke ondersteuning is hulp bij het schoonmaken van uw huis. Persoonlijke verzorging is hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, aankleden of douchen.

Bij zelfstandig leven kan u denken aan meer sociale contact door een nuttige dagbesteding, het bewegen van in en om uw huis, hulp bij uw administratie of begeleiding bij het indelen van uw dag of week. Gemeente Drechtstede geeft u advies over welke hulp u kunt aanvragen en regelt hulp. Bij Depse kunt u zowel individueel begeleid worden als in een groep. Bij groepsbegeleiding gaat u naar de dagbesteding. Onze dagbesteding is in de Jacob van Lennepstraat in Dordrecht.

WLZ (Wet langdurige zorg)
Als u voortdurend (intensieve) zorg of dagelijks toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld door een lichamelijke- of geestelijke handicap, dan valt de zorg onder de wet langdurige zorg (Wlz).
Om Wlz-zorg aan te vragen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige komt bij u op bezoek helpt u om een aanvraag in te dienen bij het CIZ. Met een (positief) indicatiebesluit vanuit het CIZ kunt u diensten aanvragen.

U betaalt (bijna) altijd zelf een deel van de kosten (eigen bijdrage). Hoe hoog de kosten zijn, is voor iedereen verschillend. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Deze bijdrage is voor u vanuit het Centraal Administratie Kantoor (afgekort: CAK) berekend. Depse heeft invloed op de eigen bijdrage.

www.hetcak.nl

ZVW (Zorg verzekerings wet)
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basis zorgverzekering te hebben.

Als u wijkverpleging nodig heeft, dan komt onze wijkverpleegkundige na een intakegesprek bij u langs. Samen met u, uw vertegenwoordiger of mantelzorgen bekijkt zij welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Zij regelt uw indicaties op basis waarvan u hulp kunt krijgen. De kosten voor wijkverpleging worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Depse heeft met twee zorgverzekeraars VGZ en DSW een contract afgesloten. Maar u kunt ook zorg krijgen als u niet verzekerd bent bij deze zorgverzekeraars. (linkje naar tabblad ongecontracteerde zorg). Onze wijkverpleegkundige helpt u bij het aanvragen daarvan.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.