Zorgweigering en zorgbeëindiging

Zorgweigering

Het kan zijn dat Depse weigert u zorg te verlenen omdat wij eerder uw zorg om onderstaande redenen hebben beëindigd, of omdat u buiten het werkgebied van Depse zorg woont (Dordrecht en omstreken).

 

Zorg beëindiging

In enkele gevallen kan het voorkomen dat Depse geen diensten (meer) aan u wil verlenen. Zo verlenen wij geen diensten aan cliënten:

  • die verslaafd zijn aan drugs of alcohol en niet in behandeling zijn voor hun verslaving.
  • die zeer gewelddadig zijn
  • die de zorg van Depse niet willen accepteren
  • die medewerkers openlijk discrimineren
  • die medewerkers bij herhaling agressief behandelen, bedreigen of op een andere wijze intimideren. Dit geldt ook familieleden of andere inwoonden van de clië
  • die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen ondanks herhaaldelijk (schriftelijk) waarschuwen of aandringen van onze medewerkers.
  • met wie de vertrouwensrelatie onherstelbaar is verstoord.
  • bij wie de hygiënische omstandigheden zodanig slecht zijn dat deze ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor onze medewerkers.
  • Cliӫnten bij wie onvrijwillige zorg moet worden toegepast. Depse Zorg heeft ervoor gekozen geen onvrijwillige zorg toe te passen die past/valt binnen de Wet “zorg en dwang”.

 

Pas na zorgvuldige overwegen van uw belangen en de belangen van onze medewerkers zal een besluit tot zorgbeëindiging worden genomen.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.