Zorgweigering en zorgbeëindiging

Zorgweigering

Het kan zijn dat Depse weigert u zorg te verlenen omdat wij eerder uw zorg om onderstaande redenen hebben beëindigd, of omdat u buiten het werkgebied van Depse zorg woont (Dordrecht en omstreken).

 

Zorg beëindiging

In enkele gevallen kan het voorkomen dat Depse geen diensten (meer) aan u wil verlenen. Zo verlenen wij geen diensten aan cliënten:

  • die verslaafd zijn aan drugs of alcohol en niet in behandeling zijn voor hun verslaving.
  • die zeer gewelddadig zijn
  • die de zorg van Depse niet willen accepteren
  • die medewerkers openlijk discrimineren
  • die medewerkers bij herhaling agressief behandelen, bedreigen of op een andere wijze intimideren. Dit geldt ook familieleden of andere inwoonden van de clië
  • die essentiële verplichtingen of regels niet nakomen ondanks herhaaldelijk (schriftelijk) waarschuwen of aandringen van onze medewerkers.
  • met wie de vertrouwensrelatie onherstelbaar is verstoord.
  • bij wie de hygiënische omstandigheden zodanig slecht zijn dat deze ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor onze medewerkers.

 

Pas na zorgvuldige overwegen van uw belangen en de belangen van onze medewerkers zal een besluit tot zorgbeëindiging worden genomen.