Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor als u ongeneeslijk ziek bent. Onze medewerkers zorgen ervoor dat u zo min mogelijk pijn en ongemak ervaart en zien erop toe dat de kwaliteit van leven genoeg aandacht krijgt.

Onze organisatie is lid van het palliatieve netwerk van Waardenland en werkt volgens de richtlijnen van deze werkgroep.

Terminale zorg
Als u in de laatste fase van uw leven bent gekomen, en u binnenkort komt te overlijden, dan is er sprake van terminale zorg. Ook dan kan onze wijkverpleegkundige samen met u een plan maken, waarin uw wensen en behoeften in kaart worden gebracht. Er is 24 uur zorg mogelijk.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.