Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor als u ongeneeslijk ziek bent. Onze medewerkers zorgen ervoor dat u zo min mogelijk pijn en ongemak ervaart en zien erop toe dat de kwaliteit van leven genoeg aandacht krijgt.

Onze organisatie is lid van het palliatieve netwerk van Waardenland en werkt volgens de richtlijnen van deze werkgroep.

Terminale zorg
Als u in de laatste fase van uw leven bent gekomen, en u binnenkort komt te overlijden, dan is er sprake van terminale zorg. Ook dan kan onze wijkverpleegkundige samen met u een plan maken, waarin uw wensen en behoeften in kaart worden gebracht. Er is 24 uur zorg mogelijk.