Visie en Missie

Visie


Depse Zorgt &Hulpverlening legt nadruk op gezondheidsbehoud, participatie en zelfredzaamheid van cliënten. Gaat uit van mogelijkheden van cliënten in plaats van beperkingen. Onze visie is: in de zorg staan cliënten centraal. Zij verdienen veiligheid, betrokkenheid, vakmanschap, aandacht en een liefdevolle bejegening. Kortom de beste zorg in de eigen vertrouwde omgeving zo lang het kan.

Depse hecht veel belang aan de optimalisering van de wijze waarop cliënten en medewerkers met elkaar en met externe partijen omgaan. De bejegening staat centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert

Missie


De missie die Depse nastreeft, wordt als volgt weergegeven:
“Depse Zorg en Hulpverlening zorgt ervoor dat uw zorgproblemen ‘probleemloos’ ontzorgd worden en zeggen daarbij: “Ons woord staat vast”.

Depse Zorg en Hulpverlening wil tegemoet komen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt. Aan jonge en aankomende zorgprofessionals wil Depse Zorg en Hulpverlening de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Contact

Depse Zorg hoofdkantoor
Krommedijk 92
3312 CH Dordrecht
078 645 81 36

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op
maandag tot en met vrijdag:
08.00 – 12:30 uur
13:00 – 17.00 uur

Spoedtelefoon
Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar
voor “medische vragen”, die niet kunnen
wachten op : 06 46 80 59 90.